image27

Transformational Life & Executive Coaching Accredited Coach

หลักสูตรประกาศนียบัตรการโค้ชมืออาชีพตามหลักสมรรถนะทั้ง 11 ข้อของ International Coach Federation

🔅เพราะ “การโค้ช” ในยุคนี้ ไม่ใช่อาชีพอีกต่อไป แต่เป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นต้องมี เป็นหนึ่งใน tools สำคัญสำหรับการพัฒนายกระดับชีวิตตนเองและผู้อื่น ไม่ว่าคุณจะทำงานหรือทำธุรกิจในด้านใด 

Transformational Life & Executive Coaching Mastery - Coach Training Program (3 months) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรการโค้ชมืออาชีพตามหลักสมรรถนะทั้ง 11 ข้อของ International Coach Federation 


❗️หากคุณเคยเข้าเรียนหลายๆคอร์สแต่ยังรู้สึกว่า ยังเปลี่ยนแปลงยกระดับชีวิตไม่ได้เร็วเท่าที่ต้องการ อาจจะยังติดกับอุปสรรคเดิมๆ ยังโค้ชไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ยังหาลูกค้าไม่ได้ ยังไปไม่ถึงเป้าหมายและความฝันของตัวเองสักที มีเครื่องไม้เครื่องมือหลายอย่าง แต่ลงมือทำให้สำเร็จไม่ได้... Coach Training Program + Mastermind group นี้ คือคำตอบ


 ❗️การเป็นโค้ชที่ประสบความสำเร็จและสร้างรายได้ที่มั่นคงได้นั้น ไม่ใช่แค่รู้วิธีการโค้ชและโค้ชได้ดี แต่ ❗️ จำเป็นต้องรู้เรื่องการตลาดและการขายด้วยจึงจะสามารถประสบความเร็จได้ คอร์สนี้จึงไม่ได้สอนแค่วิธีการโค้ช แต่สอนเรื่อง sales & marketing สำหรับธุรกิจการโค้ชให้ด้วย


❗️อีกประเด็นที่สำคัญคือ โค้ชส่วนใหญ่รู้วิธีการโค้ช แต่ยังขาด mindset ของการเป็นโค้ช และนั่นคือสิ่งที่ทำให้ยังไม่ประสบความสำเร็จ


คอร์สของเราจึงแตกต่างจากที่อื่น!


— เรียนรู้เครื่องมือต่างๆที่สำคัญสำหรับการโค้ชตนเองและผู้อื่น บรรลุเป้าหมาย ดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้
— อะไรคือการโค้ช ? การโค้ชแตกต่างจากอาชีพอื่นๆอย่างไร ?
— หลักสมรรถนะการโค้ช 11 ข้อของ ICF สหพันธ์โค้ชนานาชาติ
Meeting Ethical Guidelines & Professional Standard
Establishing the Coaching Agreement
Establishing Trust & Intimacy with the Client
Coaching Presence
Active Listening
Powerful questioning
Direct Communication
Creating Awareness
Designing Actions
Planning & Goal Setting
Managing Progress and Accountability 
— กระบวนการโค้ช

— การโค้ชตามไทพ์บุคลิกภาพเอ็นเนียแกรม
— MBTI® — เรียนรู้เกี่ยวกับไทพ์บุคลิกทางทางจิตวิทยาที่แตกต่างกัน เพื่อเข้าใจวิธีการสื่อสารกับแต่ละไทพ์ เข้าใจความถนัด และจุดบอดของแต่ละคน
— MBTI® การสื่อสารระดับสูง และการอ่านไทพ์คนอย่างรวดเร็ว
— การโค้ชในระดับ ACC, PCC, MCC 
— ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) และการนำมาปรับใช้ในการโค้ชและการพัฒนาชีวิตส่วนตัวและการทำงาน
— การโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology coaching)
— ชุดความคิดแบบพัฒนาเติบโต (Growth Mindset) จิตวิทยาแห่งความสำเร็จ
— การสร้างความนับถือในตนเองในการโค้ช (Self-esteem & Self-confidence in coaching)
— การโค้ชด้วยจุดแข็ง (Strength based coaching)
— ความรู้พื้นฐาน NLP
— การโค้ชด้วย NLP เพื่อขจัดความรู้สึกเชิงลบ การคิดลบ ความเชื่อที่จำกัดตัวเอง และความขัดแย้งในตัวเอง
— การทำการโค้ชแบบกลุ่มหรือแบบทีม และทำไมหลายๆครั้งเป็นการโค้ชที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่สุด 

— การโค้ชผู้บริหาร (Executive and Leadership Coaching)

— การโค้ชด้วยภาพ (Photo-based Coaching and coaching with cards)
— การโค้ช — สองส่วนที่สำคัญ “การเป็นโค้ช มีชุดความคิดแบบโค้ช” และ “วิธีการโค้ช” 
— ฝึกการโค้ช (รับ Feedback จากโค้ช PCC 3 เดือน)
— หลักสูตรโค้ชพี่เลี้ยง (coach mentoring กลุ่ม 7 ชม. เดี่ยว 3 ชม.) โดยโค้ชระดับ PCC (ใช้สำหรับการสมัครรับการรับรองจาก ICF)

— ขั้นตอนการสมัครเพื่อรับการรับรองจาก ICF สหพันธ์โค้ชนานาชาติ
— เตรียมการสอบ CKA ของ ICF


+++ เพราะการตลาดและการขายเป็นเรื่องสำคัญในการที่โค้ชจะประสบความสำเร็จได้

เราจึงมี Bonus สุดพิเศษให้

— worksheet และ pdf file สำหรับนำไปปรับใช้ได้เลยทันที

— การหากลุ่มตลาดเฉพาะ และการสร้างแบรนด์ให้ตัวเอง 

— การสร้างแพกเกจการโค้ชที่ขายได้จริง สิ่งที่โค้ชส่วนใหญ่มักเข้าใจตรงกันข้ามและผิดพลาดเรื่องนี้  

— วิธีการทำ discovery session เพื่อขายแพกเกจการโค้ชที่ได้ผลจริง  

— เทคนิคในการเก็บชั่วโมงการโค้ชให้ครบ 100 และ 500 ชม. 

— การก้าวข้ามอุปสรรคของโค้ช 

— การตลาดและการขายแบบสร้างคุณค่าและความไว้วางใจ (trust-based marketing) ความลับของการสร้างสรรค์ ต่อยอด และสร้างการเติบโตของธุรกิจที่ยั่งยืนในโลกยุคใหม่ สิ่งที่ได้รับจากคอร์ส

✅ เรียนรู้และฝึกการโค้ชในระดับ ACC, PCC และ MCC สร้างและพัฒนาทักษะการโค้ชให้เฉียบคมมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะมีประสบการณ์หรือพื้นฐานมาก่อนหรือไม่ก็ตาม

✅ เรียนรู้ strategy และ action plan สำหรับลงมือทำทันที เพื่อเป็น professional coach ที่สร้างธุรกิจจากการโค้ชได้จริง มีรายได้แบบที่ต้องการ หรือ เพื่อนำการโค้ชไปใช้พัฒนางาน ธุรกิจ ที่ทำอยู่

✅ Mastermind group แบบ Exclusive ที่ช่วยกัน support เพื่อให้ทุกคนได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ให้สำเร็จ 

✅ เอาชนะทุกอุปสรรคและความเชื่อ เกี่ยวกับการโค้ช ที่เป็นสิ่งที่จำกัดความสำเร็จของเราเอาไว้

✅ ได้รับใบประกาศนียบัตร , mentor hours ความรู้ และความพร้อม สำหรับการยื่นสมัครสอบ ICF Credential (ใบรับรองการโค้ชมืออาชีพจาก สหพันธ์โค้ชนานาชาติ) ในระดับ ACC และ PCC (สำหรับผู้ที่มี ACC อยู่แล้ว สามารถใช้ยื่น PCC ได้) 

✅ เรียนรู้ personal growth tools ต่างๆที่จำเป็นสำหรับการเป็นโค้ชที่ดีและสร้างผลลัพธ์ได้จริง และสำหรับการพัฒนายกระดับชีวิตในทุกๆด้าน

✅ พื้นฐานการทำการตลาด การขาย และการสร้างธุรกิจการโค้ช


ลงทะเบียน ได้ที่ปุ่มด้านขวา "REGISTER HERE" แล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0954135141 หรือ Line@: @nlplifemastery


✔️ รับจำนวนจำกัด เพื่อเน้นการสอนแบบมีคุณภาพสูง เน้นทำจริง สำเร็จจริง 

✔️ เน้นการโค้ชแบบมีคุณภาพสูงและเฉียบคม ผู้ประเมินการโค้ชเป็นโค้ชในระดับ PCC ขึ้นไปเท่านั้น ไม่ได้สอนให้คุณแค่โค้ชแบบระดับ ACC แต่ระดับ PCC หรือ MCC ❗️

✔️ รับเฉพาะคนที่ต้องการสำเร็จจริง พร้อมลงมือทำจริงจังทันทีเท่านั้น

✔️ การเป็นโค้ชที่ประสบความสำเร็จและสร้างรายได้ที่มั่นคงได้นั้น ไม่ใช่แค่รู้วิธีการโค้ชและโค้ชได้ดี แต่ ❗️ จำเป็นต้องรู้เรื่องการตลาดและการขายด้วยจึงจะสามารถประสบความเร็จได้ คอร์สนี้จึงไม่ได้สอนแค่วิธีการโค้ช แต่สอนเรื่อง sales & marketing สำหรับธุรกิจการโค้ชให้ด้วย

✔️ สอนทั้ง coaching tools ต่างๆ และ สอนส่วนที่สำคัญที่โค้ชส่วนใหญ่ขาดคือ Coaching Mindset โค้ชส่วนใหญ่ยังมีความคิดว่า “การโค้ช” ไม่สามารถทำเงินได้จริง ลูกค้าหายาก ไม่รู้จะขายแพ็กเกจการโค้ชยังไง ควรขายราคาเท่าไร ขายแบบไหน หรือขาดความมั่นใจว่าตัวเองจะสามารถโค้ชได้จริงๆ

✔️ ไม่ได้สอนแค่ tools ต่างๆสำหรับการโค้ชและ personal development เท่านั้น แต่มุ่งเน้นให้โค้ชได้ transform ไปพร้อมๆกันด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับการเป็นโค้ชที่มีคุณภาพและสร้างผลลัพธ์ได้จริง

✔️ ไม่ใช่แค่กลุ่มการเรียนที่มาให้ข้อมูล ความรู้ แต่ต้องการให้สร้างทักษะต่างๆได้จริง เป็นเสมือน mastermind group ที่เราจะพากันก้าวเดินไปข้างหน้าสู่เป้าหมายของเราแต่ละคนร่วมกัน ไม่ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไร❗️


อำนวยการสอนโดย

🔅อาจารย์นิดา เลิศประสพสุข (โค้ชนิดา)
✔ Professional Certified Coach (PCC, International Coach Federation)
✔ Enneagram Coaching Trainer & Certifier (หนึ่งเดียวของไทย สำหรับหลักสูตรของ Madanes School of Enneagram Coaching)
✔ NLP Master Coach & Certified Trainer (Certified by American Board of NLP trainer License N34441)
✔ MBTI® Certified Consultant & Facilitator
✔ ประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ การตลาด การขาย และการสร้างแบรนด์ มากกว่า 19 ปี ในการทำงานกับทั้งองค์กรชั้นนำระดับโลก และธุรกิจของตัวเอง
✔ ประสบการณ์ 10 ปีในการทำงานด้านการพัฒนาคน การอบรม การโค้ช และการให้คำปรึกษา


Learn More

For more information about this course. 

โทร. 095-413-5141 Line@: @nlplifemastery เพื่อลงทะเบียนเรียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ


ส่งใบสมัครเรียนได้ที่ด้านล่างนี้ค่ะ กดแล้วจะ link ไปที่ google form เพื่อกรอกใบสมัคร 

Certificate in Enneagram Coaching

image28

World Class Training - Change Your Life, Achieve Your Goals

คอร์ส 5 วันเต็มนี้ จะเปลี่ยนชีวิตคุณตลอดไป


เปิดรอบใหม่แล้วค่ะ❗รีบจองก่อนจะพลาดอีก คอร์สนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณตั้งแต่วันแรกของการเรียน ❗เป็นคอร์สที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาเจ๋งที่สุดเท่าที่เคยสอนมา นำไปปรับใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิต ไม่ใช่เฉพาะการโค้ช แต่ใช้ได้กับทั้งความสำเร็จ การทำงาน ธุรกิจ บริหารทีม ความรักความสัมพันธ์ การเลี้ยงลูก สุขภาพ ที่สำคัญเป็นแผนที่การเดินทางสำหรับการพัฒนาตัวเองที่ดีเยี่ยม เหลือ 2 ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้น

นี่คือศาสตร์ที่มือหนึ่งด้านการพัฒนาตัวเองอย่าง Tony Robbins ก็ใช้ !!
จะดีแค่ไหนถ้าหากว่าคุณสามารถเข้าใจความแตกต่างของไทพ์คน ทำให้คุณสร้างผลลัพธ์ที่สุดยอดได้

เคยมั้ยที่ตั้งเป้าหมายไว้แล้วในที่สุดก็ทำไม่สำเร็จ ตกหลุมพรางแบบเดิมๆ
✅ เคยมั้ยที่ความแตกต่างของคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัว ทำให้เกิดความขัดแย้งและไม่เข้าใจกัน
✅ เคยมั้ยที่เหมือนสื่อสารกับใครบางคนแล้วเหมือนพูดกันคนละภาษา
✅ เคยมั้ยที่พยายามทำอะไรแล้วมันยากสำหรับเราแต่ทำไมถึงง่ายสำหรับคนอื่น
✅ เคยมั้ยที่รู้สึกหงุดหงิด ไม่พอใจคนที่ไม่เหมือน หรือคิดต่างจากเรา
✅ เคยมั้ยพยายามพัฒนาตัวเอง แต่แล้วก็ล้มเหลวแบบเดิมๆ ติดกับพฤติกรรมนิสัยแบบที่เคยชิน

ผลลัพธ์จากคอร์สนี้...

เข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้ง สร้างแผนที่เส้นทางการพัฒนาตัวเองที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
✅ เข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง ลดความขัดแย้ง พัฒนาความสัมพันธ์กับคนรอบตัว
✅ ฝึกการดูไทพ์คนและปรับการสื่อสารให้เข้ากับคนแต่ละไทพ์
✅ พัฒนายกระดับ EQ แบบก้าวกระโดด
✅ เรียนรู้วิธีการโค้ชคนแต่ละไทพ์ การโค้ชเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับคนทุกคนในยุคนี้ ช่วยให้คุณมีข้อได้เปรียบในทุกด้านของชีวิต
✅ พัฒนาทักษะการสื่อสาร และนำองค์ความรู้ ไปปรับใช้กับทั้งการขาย การโน้มน้าวจิตใจคน การเจรจาต่อรอง และอื่นๆอีกมากมายนับไม่ถ้วน


ลองคิดดู...

✅ ถ้ารู้ไทพ์ของตัวเอง จะทำให้คุณเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน ของตัวเอง เข้าใจหลุมพรางที่คุณมักตกลงไป และไปไม่ถึงเป้าหมายต่างๆที่ตั้งใจไว้ เพื่อที่คุณจะได้พัฒนาตัวเองได้อย่างถูกวิธี ดึงศักยภาพขีดสุดของตัวเองออกมา บรรลุเป้าหมายด้านต่างๆอย่างที่ไม่เคยมาก่อน
✅ ถ้ารู้ไทพ์ของคนรัก ก็จะทำให้เราเข้าใจเค้าอย่างลึกซึ้ง พร้อมทั้งสื่อสารและตอบโจทย์ความต้องการเค้าได้ดี
✅ ถ้ารู้ไทพ์คนที่เราทำงานด้วย ก็จะรู้ว่าต้องบริหารจัดการและดึงศักยภาพของพวกเค้าออกมาได้อย่างไร
✅ ถ้ารู้ไทพ์ลูกค้า เราก็จะนำเสนอการขายให้ตรงใจลูกค้าได้
✅ ถ้าเป็นโค้ช นักบำบัด นักจิตวิทยา คุณจะสร้างผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมได้เพราะใช้วิธีที่เหมาะกับไทพ์ของเค้าโดยเฉพาะ
✅ ถ้าเข้าใจความแตกต่างของคนอย่างลึกซึ้ง คุณจะมี EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ที่ดีเยี่ยม ช่วยให้คุณมีความสุขความสำเร็จอย่างแท้จริง

จุดเด่นของคอร์สนี้
- หลักสูตรระดับโลกจากอเมริกาจากผู้ที่ทำงานร่วมกับโค้ชอันดับ 1 Tony Robbins
- สอนวิธีการโค้ชคนแต่ละไทพ์ ด้วยวิธีการโค้ชที่แตกต่างกัน ที่จะทำให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการโค้ชสูงสุด
- เชื่อมโยง Enneagram และองค์ความรู้ทั้งเรื่อง NLP, MBTI® และ 6 human needs ของ Tony Robbins & Dr. Cloe Madanes
- สอนกันสดๆที่ไทย ไม่ต้องบินไปเรียนที่อเมริกา
- ได้รับ Certiification ใบรับรองเป็น Enneagram Coach จาก Madanes School of Enneagram Coaching และ NLP LIFE MASTERY (ผู้มีสิทธิ์ในการสอนและ Certify หลักสูตรนี้แต่เพียงผู้เดียวในไทย)

การโค้ช (coaching) คือทักษะที่จำเป็นสำหรับคนยุคนี้ ทำไมคนที่ประสบความสำเร็จมากๆถึงต้องมีโค้ช หรือรู้จักวิธีการโค้ชผู้อื่น ทำไมองค์กรชั้นนำจึงเน้นในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร และวิธีการโค้ชที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากที่สุดคือการโค้ชด้วยเอ็นเนียะแกรม...

เคยสงสัยกันบ้างมั้ยคะ ว่าทำไมหลายๆครั้ง เรามักเกิดความขัดแย้งกับคนรอบๆตัว ไม่ว่าจะเป็นมุมมองต่อเรื่องต่างๆที่แตกต่างกัน การสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน ทั้งๆที่รู้จักกันมานาน หรือเป็นคนใกล้ตัวในครอบครัว

หรือหลายๆครั้ง เราตั้งเป้าหมาย มีความมุ่งมั่นที่จะทำบางอย่างให้สำเร็จอย่างแรงกล้า แต่สุดท้ายกลับทำไม่ได้ ล้มเหลว และล้มเลิกที่จะทำไปในที่สุด หรือไม่ก็พยายามทำอยู่แบบซ้ำๆ แล้วก็ผิดพลาดล้มเหลววนเวียนแบบเดิม มันเป็นเพราะว่า มนุษย์เราเกิดมามีลักษณ์ หรือสไตล์บุคลิกภาพทางจิตวิทยาบางอย่าง

ลักษณ์หรือสไตล์นี้ มีหลักๆทั้งหมด 9 แบบ และแต่ละแบบนั้นเปรียบเสมือนเลนส์ที่เราใส่แล้วใช้ในการมองโลกแตกต่างกันไป เลนส์แต่ละสไตล์นั้นทำให้คนแต่ละลักษณ์มีความกลัว มีสิ่งที่ขับเคลื่อนและผลักดันเราในชีวิตในแบบที่แตกต่างกันออกไป แต่ละลักษณ์สามารถเป็น healthy version หรือ best version ตัวตนในแบบฉบับที่ดีที่สุดของตัวเองได้ หรือสามารถที่จะไปติดอยู่ใน stuckness zone หรือโซนติดแหงก รู้สึกหาทางออกไม่เจอ วนเวียนอยู่กับความคิดที่ติดมากับสไตล์ของตัวเองได้ด้วยเช่นกัน

การเข้าใจสไตล์หรือลักษณ์ทั้ง 9 นี้ ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง ช่วยพัฒนาการสื่อสารกับผู้อื่น พัฒนาความสัมพันธ์ พัฒนา EQ การงานและทุกๆด้านของชีวิต

Enneagram เป็นมากกว่าแค่การจำแนกคนออกตามไทพ์บุคลิกภาพทางจิตวิทยา แต่เป็น personal growth journey map หรือแผนที่เส้นทางการเดินทางสำหรับการพัฒนาเติบโตในชีวิตของมนุษย์ ให้เราได้ใช้ทรัพยากรจากลักษณ์อื่นๆมาช่วยพัฒนาให้เรามีความสุขและประสบความสำเร็จในด้านต่างๆของชีวิตอย่างยั่งยืน

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้ที่ต้องการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตนเองในทุกๆด้าน ทั้ง การงาน ความรัก ความมั่นใจ EQ การสื่อสาร การเข้าใจตนเองและผู้อื่น ความสุข ความสำเร็จ
- ผู้นำองค์กร เจ้าของธุรกิจ
- โค้ช วิทยากร อาจารย์ ครู
- หมอ นักบำบัด อาชีพที่ทำงานกับคน

Learn More

For more information about this course. 

โทร. 095-413-5141 Line@: @nlplifemastery เพื่อลงทะเบียนเรียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ

รอบภาษาไทย รอบต่อไป

กดดูข้อมูลที่ปุ่มด้านล่าง


สถานที่: โรงแรม Novotel สุขุมวิท 20


Certificate in Enneagram Coaching

หัวข้อการเรียนรู้

-เรียนรู้ระบบของ Enneagram และลักษณะของลักษณ์ทั้ง 9 ของมนุษย์อย่างละเอียด
-เรียนรู้วิธีการอ่านไทพ์ด้วยการสัมภาษณ์คนด้วยชุดคำถาม และการสังเกตุภาษากาย รูปแบบภาษา ลักษณะปัญหาหรือความท้าทายในชีวิตของคนแต่ละลักษณ์

-Enneagram และความต้องการทั้ง 6 ของมนุษย์ (Tony Robbins & Cloe Madanes' 6 Human needs Psychology)

-Enneagram และการเชื่อมโยงกับ MBTI® (แบบประเมินไทพ์บุคลิกภาพ ไมเอิร์ส-บริกส์)

-Enneagram และ PAEI system วิตามิน 4 อย่างที่จำเป็นสำหรับองค์กร ครอบครัว ความสัมพันธ์ และบุคคลที่มีสุขภาพดี เรียนรู้วิธีการสัมภาษณ์และหารหัส 4 ตัวนี้สำหรับแต่ละบุคคล องค์กร ครอบครัว และความสัมพันธ์

-กระบวนการโค้ช 5 ขั้นตอนที่เป็นเอกลักษณ์ของ Madanes School of Enneagram โดยดึงสิ่งที่เป็นแรงผลักดันของคนแต่ละลักษณ์มาใช้ และวางแผนรับมือกับสิ่งที่ขัดขวางคนแต่ละไทพ์จากความสำเร็จได้

-The Madanes Model : ศูนย์อัจฉริยะทั้ง 4: ความฉลาดทางความคิด ความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดทางกายภาพ ความฉลาดทางจิตวิญญาณ 

-การสนับสนุนส่งเสริมคนแต่ละไทพ์ 

-การเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่จำกัดตัวเอง (limiting beliefs) สำหรับคนแต่ละลักษณ์ -การทำงานกับ Enneagram Triads ในการ coaching 

-การดึงทรัพยากรมาใช้จากลักษณ์อื่นๆ (จากปีก และลูกศร)

-ฐานใจ (The Emotional Center)

-ฐานกาย (The Body Center)

-ฐานความคิด (The Thinking Center)

-การอยู่ในห้วงเวลาปัจจุบัน ตัวตนที่แท้จริงของเรา และ อัตตา (Ego) ในบริบทของ Enneagram 

-การอยู่ในห้วงเวลาปัจจุบันของโค้ช การและการสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการโค้ช สไตล์หรือลักษณ์ของโค้ชส่งผลต่อการโค้ชอย่างไร และควรทำอย่างไรเพื่อแก้ไข 

-การใช้ การฟังแบบสองทาง (Two-way listening), การฟังหลากช่องทาง (Multimodal) และการตระหนักรู้หลายระดับ (multilayer awareness)

-การสรรสร้างการสังเกตการณ์จากภายใน (Inner Observer)

-วิธีการอย่างละเอียดสำหรับการโค้ชคนแต่ละลักษณ์อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล


*special bonus 1: เรียนรู้เรื่อง 11 สมรรถนะการโค้ชตามหลักของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation)
-Meeting Ethical Guidelines & Professional Standard
-Establishing the Coaching Agreement
-Establishing Trust & Intimacy with the Client
-Coaching Presence
-Active Listening
-Powerful questioning
-Direct Communication
-Creating Awareness
-Designing Actions
-Planning & Goal Setting
-Managing Progress and Accountability


*special bonus 2: Line Group สอบถาม / ปรึกษาได้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียน


พร้อมฝึกลงมือโค้ชจริง และนำไปปรับใช้กับการพัฒนาชีวิตตัวเอง บรรลุเป้าหมาย เอาชนะอุปสรรครูปแบบเดิมๆ ที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า


จุดเด่นของคอร์สนี้

- หลักสูตรระดับโลกจากอเมริกาจากผู้ที่ทำงานร่วมกับโค้ชอันดับ 1 Tony Robbins

- สอนวิธีการโค้ชคนแต่ละไทพ์ ด้วยวิธีการโค้ชที่แตกต่างกัน ที่จะทำให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการโค้ชสูงสุด

- เชื่อมโยง Enneagram และองค์ความรู้ทั้งเรื่อง NLP, MBTI® และ 6 human needs ของ Tony Robbins & Dr. Cloe Madanes

- สอนกันสดๆที่ไทย ไม่ต้องบินไปเรียนที่อเมริกา
- ได้รับ Certiification ใบรับรองเป็น Enneagram Coach จาก Madanes School of Enneagram Coaching และ NLP LIFE MASTERY (ผู้มีสิทธิ์ในการสอนและ Certify หลักสูตรนี้แต่เพียงผู้เดียวในไทย)


คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

- ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองในทุกๆด้าน ทั้ง การงาน ความรัก ความมั่นใจ EQ การสื่อสาร การเข้าใจตนเองและผู้อื่น ความสุข ความสำเร็จ

- ผู้นำองค์กร เจ้าของธุรกิจ

- โค้ช วิทยากร อาจารย์ ครู

- หมอ นักบำบัด ฝ่ายขาย ฝ่ายบุคคล อาชีพที่ต้องทำงานกับคน


อำนวยการสอนโดย

อาจารย์นิดา เลิศประสพสุข (โค้ชนิดา)
✔ Professional Certified Coach (PCC, International Coach Federation)
✔ Enneagram Coaching Trainer & Certifier (หนึ่งเดียวของไทย สำหรับหลักสูตรของ Madanes School of Enneagram Coaching)
✔ NLP Master Coach & Certified Trainer
✔ MBTI® Certified Consultant & Facilitator
✔ ประสบการณ์มากกว่ากว่า 19 ปี ในการทำงานกับองค์กรชั้นนำระดับโลก
✔ ประสบการณ์ 10 ปีในการทำงานด้านการพัฒนาคน การอบรม การโค้ช และการให้คำปรึกษา

Learn More

เคยสงสัยกันบ้างมั้ยคะ ว่าทำไมหลายๆครั้ง เรามักเกิดความขัดแย้งกับคนรอบๆตัว ไม่ว่าจะเป็นมุมมองต่อเรื่องต่างๆที่แตกต่างกัน การสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน ทั้งๆที่รู้จักกันมานาน หรือเป็นคนใกล้ตัวในครอบครัว

 

หรือหลายๆครั้ง เราตั้งเป้าหมาย มีความมุ่งมั่นที่จะทำบางอย่างให้สำเร็จอย่างแรงกล้า แต่สุดท้ายกลับทำไม่ได้ ล้มเหลว และล้มเลิกที่จะทำไปในที่สุด หรือไม่ก็พยายามทำอยู่แบบซ้ำๆ แล้วก็ผิดพลาดล้มเหลววนเวียนแบบเดิม 


นั่นเป็นเพราะว่า มนุษย์เราเกิดมามีลักษณ์ หรือสไตล์บุคลิกภาพทางจิตวิทยาบางอย่าง ลักษณ์หรือสไตล์นี้ มีหลักๆทั้งหมด 9 แบบ และแต่ละแบบนั้นเปรียบเสมือนเลนส์ที่เราใส่แล้วใช้ในการมองโลกแตกต่างกันไป เลนส์แต่ละสไตล์นั้นทำให้คนแต่ละลักษณ์มีความกลัว มีสิ่งที่ขับเคลื่อนและผลักดันเราในชีวิตในแบบที่แตกต่างกันออกไป แต่ละลักษณ์สามารถเป็น healthy version หรือ best version ตัวตนในแบบฉบับที่ดีที่สุดของตัวเองได้ หรือสามารถที่จะไปติดอยู่ใน stuckness zone หรือโซนติดแหงก รู้สึกหาทางออกไม่เจอ วนเวียนอยู่กับความคิดที่ติดมากับสไตล์ของตัวเองได้ด้วยเช่นกัน 


การเข้าใจสไตล์หรือลักษณ์ทั้ง 9 นี้ ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง ช่วยพัฒนาการสื่อสารกับผู้อื่น พัฒนาความสัมพันธ์ พัฒนา EQ การงานและทุกๆด้านของชีวิต


Enneagram เป็นมากกว่าแค่การจำแนกคนออกตามไทพ์บุคลิกภาพทางจิตวิทยา แต่เป็น personal growth journey map หรือแผนที่เส้นทางการเดินทางสำหรับการพัฒนาเติบโตในชีวิตของมนุษย์ ให้เราได้ใช้ทรัพยากรจากลักษณ์อื่นๆมาช่วยพัฒนาให้เรามีความสุขและประสบความสำเร็จในด้านต่างๆของชีวิตอย่างยั่งยืน


For more information about this course. 


โทร. 095-413-5141 Line@: @nlplifemastery เพื่อลงทะเบียนเรียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ


รอบภาษาไทย รอบต่อไป

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวันเรียน กดปุ่มสีดำด้านล่างได้เลยค่ะ 


5 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น.

แชร์ประสบการณ์จากผู้ที่ได้มาเรียนคอร์สนี้

K. Pattra Srisuwatanasagul, Coach & Trainer

วิดีโอ

Dr. Smith Tungkasmit, อาจารย์มหาวิทยาลัย

K. Natpatsuda Rasrijirapong, Financial Consultant and Coach

K. Piyaporn Poklin ผู้บริหารองค์กรภาครัฐ

คุณ Thanyaporn Iedton (HR จากบริษัท CP)

Worldclass Trainings

image29
image30
image31
image32
image33
image34

Points of You® Coaching Cards

เครื่องมือสุดมหัศจรรย์ที่ใช้ในการโค้ช การอบรมจัด workshop และการพัฒนาตัวเอง เครื่องมือระดับโลก มาพร้อม training workshop 2 ระดับ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กดที่ link นี้ได้เลยค่ะ


ข้อมูล Points of You® Workshop


NLP Training & Coaching for Life and Business

NLP Practitioner Certification Training Level 1 (Certified training by the American Board of NLP)

NLP Practitioner Certification Training Level 1 (Certified training by the American Board of NLP)

NLP Practitioner Certification Training Level 1 (Certified training by the American Board of NLP)

image35

Many people interested in attending an NLP Practitioner Certification Training have the strong desire to become proficient in NLP techniques, so they can take their life and career to a whole new level of results. They also want to learn tools that can assist them to help others realize their full potential. They likewise have the desire to give back to those who are searching for better futures, just like they once were. And they want to do it fast!

NLP Master Practitioner Certification Level 2 (Certified Training by the American Board of NLP)

NLP Practitioner Certification Training Level 1 (Certified training by the American Board of NLP)

NLP Practitioner Certification Training Level 1 (Certified training by the American Board of NLP)

image36

What is the difference between those who succeed and lead happy and prosperous lives and people who don’t? Are they working more?
From the NLP point of view they have new, advanced skills. How is it that some people, even in the most difficult economic times, find a way to prosperity, and also make a difference in other people’s lives?
Many of those are graduates of the NLP Master Practitioner training.

image37

NLP Practitioner Certification Training

Approved training by the American Board of NLP

NLP (Neuro-linguistic Programming) คือเทคโนโลยีที่ทำให้มนุษย์ดึงศักยภาพสูงสุดใน ตัวเองออกมาใช้ เป็นเครื่องมือทางภาษาและจิตวิทยาที่ทำให้เราสามารถทำลายกำแพง ข้อจำกัดของตัวเอง ทลายรูปแบบความคิดแบบเก่าๆที่เคยมี ขจัดความรู้สึกและความ หมายเชิงลบที่เคยให้กับเหตุการณ์ในอดีต และแทนที่ด้วยความเข้าใจและการเรียนรู้ เพื่อนำพาเราไปสู่เป้าหมายด้านต่างๆของชีวิต ทั้ง ครอบครัว การงาน การเงิน ความ สัมพันธ์ สุขภาพ อีคิว การพัฒนาตัวเอง และทุกๆด้านของชีวิตได้อย่างไร้ขีดจำกัด


NLP คือศาสตร์แห่งการเข้าใจภาษาของสมอง ซึ่งนำมาปรับใช้ เพื่อนำไปสู้เป้าหมายและ ความสำเร็จในชีวิต เป็นเสมือนคู่มือการทำงานของสมอง ทำให้เรารู้ว่า ทำไมคนบางคน ถึงห้อมล้อมไปด้วยความสุขมากมายและประสบความสำเร็จในชีวิต และทำไมคนบางคน ถึงมีความทุกข์และวนเวียนอยู่กับปัญหาแบบเดิมๆ ทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ชีวิต หรือโชคชะตาแต่อย่างใด แต่สามารถอธิบายได้ด้วย แบบแผนความคิด ความเชื่อที่ แต่ละคนมีในสมอง เปรียบเทียบแล้วก็เหมือนโปรแกรม หรือแอปพลิเคชั่นที่เราใช้ใน สมองของเรา ซึ่งสะสมมาจากประสบการณ์ชีวิต การตีความและให้ความหมายกับ เหตุการณ์ต่างๆ


NLP คือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนความเยี่ยมยอดของศักยภาพมนุษย์มาเป็นการคิดและการ ลงมือทำอย่างมีกลยุทธ์

NLP คือศาสตร์ที่ผู้นำประเทศ CEO พันล้าน เจ้าของธุรกิจ และผู้คนมากมาย ที่ประสบ ความสำเร็จและมีความสุขในชีวิต ทั้งการงาน ครอบครัว ความสัมพันธ์ และทุกๆด้านใน ชีวิต รู้จักดี และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่า ติดกับอุปสรรคในชีวิต และยังหาทางออกไม่ได้ หรือคิดว่า เราเป็นคนที่ไม่เก่งพอ ไม่ดีพอ หรือประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ได้

หากคุณเป็นคนที่รู้สึกว่า มีความสุขแบบกลางๆ เรื่อยๆ แต่มีอะไรในชีวิตอีกเยอะมากที่ อยากทำ แต่ไม่ได้ทำ

หากคุณเป็นคนที่มีความสุขกับบางเรื่อง แต่ไม่มีความสุขกับบางเรื่องในชีวิต หรือหาก คุณกำลังมีความทุกข์มากมาย


หากคุณเป็นคนที่รู้สึกว่าชีวิตมีความสุขดีอยู่แล้ว เมื่อคุณได้รู้จักกับ NLP คุณจะค้นพบว่า ความสุขที่คุณเคยมีอยู่ก่อนหน้านี้ มันยังไม่ใช่ 100% และยังไม่เต็มศักยภาพของคุณ หากคุณได้รู้จัก NLP คุณจะค้นพบว่าความสุขที่คุณเคยมีในอดีตนั้นเทียบไม่ได้กับความ สุขที่คุณจะมีในอนาคต หากคุณสามารถที่จะประสบความสำเร็จและมีความสุขยิ่งกว่าที่ เคยมี คุณจะรีรออะไร

หากคุณมีความสุขแบบกลางๆหรือไม่มีความสุข... NLP คือคำตอบของทุกๆคนบนโลกนี้

NLP จะช่วยให้คุณรู้ว่า คุณทำสิ่งต่างๆเพราะอะไร และคุณไม่ทำบางสิ่งบางอย่างเพราะ อะไร อะไรที่ฉุดรั้งคุณเอาไว้จากการใช้ศักยภาพทั้งหมดที่คุณมี มาไขปม ปลดล็อคตัวเอง จากสิ่งเหล่านั้น และสร้างกลุยทธที่ดีเพื่อไปยังเป้าหมายของคุณตั้งแต่วันนี้


สิ่งที่จะได้รับจากคอร์ส NLP


• ปลดปล่อยพลังและศักยภาพในตัวเองออกมาค้นพบความสุขแบบยกระดับในทุกด้าน

ทั้งธุรกิจ การงาน การเงิน ครอบครัว สุขภาพ อีคิว

พัฒนาตนเองอย่างรวดเร็ว เรียนรู้ ค้นพบ และเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ คุณจะเป็นผู้ที่ มีความตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตนเอง มีสติ เพิ่มความมั่นใจและคุณค่าในตัวเอง อย่างยั่งยืน เป็นคนคิดบวก และมีความสุขความสำเร็จในชีวิตแบบยกระดับ

 • พัฒนาตนเองในธุรกิจและการงานนำเครื่องมือNLPไปปรับใช้ในงานของคุณเป็น ผู้นำที่ยอดเยี่ยม นักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา ก้าวข้ามอุปสรรค และคิดวางแผนอย่างมีกลยุทธ์ ช่วยผู้อื่นให้ได้เติบโตพัฒนา สร้างแรงขับเคลื่อนและ แรงบันดาลใจใหักับทีม โดยการทลายข้อจำกัดและแสดงให้พวกเค้าเห็นถึงวิธีซึ่งนำ ไปสู่การพัฒนาก้าวหน้า
 • เป็นโค้ชคุณภาพระดับโลกการเทรนนิ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยAmerican Board of NLP องค์กร NLP ที่ใหญ่ที่สุดในโลก คุณจะเรียนรู้ที่จะโค้ชผู้อื่น เพื่อดึงศึกย ภาพและทลายขีดจำกัดของพวกเค้า เพื่อความสุขความสำเร็จในชีวิตแบบที่ใฝ่ฝันไว้


NLP เหมาะสำหรับใครบ้าง

 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองในชีวิตส่วนตัวคุณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นกับคนรอบ ข้าง ครอบครัว คนรัก เพื่อน ในชีวิตการทำงาน คุณจะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นใน ทุกเรื่อง
 • ผู้ที่ต้องการเป็นโค้ชมืออาชีพ (Professional Coach) ที่ปรึกษา (Consultant) หรือ เมนเทอร์ (Mentor) อาชีพที่ให้รางวัลแก่ชีวิตอย่างมาก ได้ช่วยให้ผู้คนได้ค้นพบ ศักยภาพของตนเอง ค้นพบ passion และสร้างความสุขความสำเร็จในชีวิตแบบไร้ขีด จำกัด
 • ผู้บริหารเจ้าของธุรกิจผู้จัดการหัวหน้าแผนกคุณจะจบจากการเทรนนิ่งและสามารถ นำเครื่องมือต่างๆ ทักษะ และความรู้จากในคอร์ส กลับไปช่วยให้องค์กรคุณพัฒนา เติบโตและสำเร็จมากยิ่งขึ้น


NLP ช่วยให้คุณ:

 • เอาชนะความทุกข์ที่ฉุดรั้งชีวิตไม่ให้ก้าวเดินไปข้างหน้า
 • ต้องการบรรลุเป้าหมายของตนเองอย่างเยี่ยมยอด
 • พัฒนาความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ครอบครัว หรือคู่รัก
 • พัฒนาอีคิว (ความสามารถด้านอารมณ์) และทักษะการสื่อสาร•
 • ขจัดแผลใจเพื่อปัจจุบันและอนาคตที่โดดเด่น มีความสุขและความสำเร็จที่ไร้ขีดจำกัด


มาเรียน NLP เรียนอะไรกันบ้าง...

1. หลักความจริงของชีวิต ความสุข ความทุกข์เกิดจากอะไร ความเชื่อ และค่านิยม (สิ่งที่

เราให้ความสำคัญ) ของคนเราแตกต่างกันอย่างไร 

2. การกำจัดความเชื่อที่จำกัดศักยภาพตัวเอง และขยายขอบเขตโอกาสและศักยภาพ ของตัวเอง ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น ถ้าหากว่า เราเคยเชื่อว่า เราสามารถวิ่งได้เพียง 20กม./ ชม. แต่เมื่อเราทลายความเชื่อนี้ทิ้งไป เราก็จะสามารถวิ่งได้ 30 กม./ชม. และเมื่อเรา ทลายความคิดว่า เราสามารถวิ่งได้แค่ 30 กม./ชม. เราก็จะสามารถวิ่งได้เร็วมากยิ่งขึ้น 

3. พลังของจิตใต้สำนึก ซึ่งคือ 99% ของสมองเรา มาเรียนรู้ว่า อะไรคือแรงขับเคลื่อนให้ เราทำสิ่งต่างๆในชีวิต ทำไมคุณจึงเป็นคุณในแบบฉบับของวันนี้ 

4. โซนพื้นที่ปลอดภัย และการก้าวออกมาเพื่อการเติบโต 

5. การสร้างชุดความคิดของผู้ที่ประสบความสำเร็จ และมีความสุขอย่างไร้ชีดจำกัด 

6. การควบคุมความคิดของตัวเอง และเลือกที่จะมีภาวะอารมณ์แห่งความสุข  

7. การทลายความทุกข์ และความรู้สึกเชิงลบจากเรื่องราวในอดีต ที่กระทบกับความเชื่อ และการกระทำในปัจจุบัน 

8. การค้นพบเป้าหมายชีวิตของตัวเอง และสูตรความสำเร็จที่จะนำพาทุกคนไปยังเป้า หมาย 

9. การย้อนอดีตแก้แผลใจ คลายปม ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ในอดีต ไม่ว่าจะเป็นความ เศร้า ความโกรธ ความกลัว ความเจ็บปวด ความเครียด 

10. ขจัดอารมณ์ และการคิดลบ แทนที่ด้วยเทคนิกการคิดบวก สร้างคุณคนใหม่ที่มีความ สุข และมีภูมิต้านทานต่อความทุกข์และอุปสรรคในชีวิต 

11. เรียนรู้บุคลิกลักษณะเฉพาะตัวบุคคล ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ประเภทต่างๆและ

ประโยชน์ของแต่ละประเภท เพื่อความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของมนุษย์ 


เมื่อพูดถึงความสุขของคน คนในโลกนี้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. คนที่มีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข (happy life)
2. คนที่มีชีวิตแบบเรื่อยๆ (so-so life)
3. คนที่มีชีวิตที่มีความทุกข์ (unhappy life)
และกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุด คือประมาณ 90% ของประชากรโลก คือ ตกอยู่ในกลุ่มที่ 2คือมีชีวิตที่เรื่อยๆ โอเค ไปเรื่อยๆ อยู่ได้ ประมาณนี้ ซึ่ง NLP หรือการ coaching เข้ามามี บทบาทในการทำให้คนที่อยู่ในกลุ่มที่ 2 และ 3 สามารถที่จะมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วย ความสุข เหมือนกับคนกลุ่มที่ 1 ได้


- ให้ความหมายใหม่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต 

- เรียนรู้เทคนิคการคิดบวกและการเข้าใจมุมมองของผู้อื่น
- กำจัดความเชื่อเก่าๆที่จำกัดศักยภาพตัวเองและปิดกั้นตัวเองจากโอกาสต่างๆที่เข้ามา ในชีวิต เช่น ความเชื่อที่ว่า ฉันไม่เก่งพอ ฉันไม่ดีพอ ฉันไม่ฉลาดพอ เป็นต้น 

- สร้างความเชื่อใหม่ที่ส่งเสริมความสำเร็จให้กับเรา 


NLP Practitioner Certification Training

 • NLPคืออะไร
 • เมฆ 4 ก้อนที่บดบังแสงสว่างในชีวิตมนุษย์
 • ความเชื่อพื้นฐานของ NLP (NLP Presuppositions)
 • ปลดปล่อยพลังแห่งการรับรู้เรารับรู้โลกในแบบที่เราเชื่อและคิดไม่ได้รับรู้โลกตาม
  ความเป็นจริง
 • เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระดับจิตใต้สำนึกเป็นผู้สื่อสารที่เยี่ยมยอดและโน้มน้าวจิตใจคนได้
 • การมีชุดความคิดในแบบที่รับผิดชอบต่อชีวิตของตนเอง เราเป็นผู้ที่เลือกสิ่งต่างๆให้กับชีวิตเราได้
 • ให้ความหมายใหม่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตการย้อนอดีตแก้แผลใจคลายปม
  ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ในอดีต ไม่ว่าจะเป็นความเศร้า ความโกรธ ความกลัว ความเจ็บปวด ความเครียดต่างๆ ด้วยเทคนิค NLP
 • รีโปรแกรมสมองและความคิดเรียนรู้เทคนิคการคิดบวกและการเข้าใจมุมมองของผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง


อำนวยการสอนโดย

🔅อาจารย์นิดา เลิศประสพสุข (โค้ชนิดา) 

✔ Professional Certified Coach (PCC, International Coach Federation) 

✔ Enneagram Coaching Trainer & Certifier (หนึ่งเดียวของไทย สำหรับหลักสูตรของ Madanes School of Enneagram Coaching) 

✔ NLP Master Coach & Certified Trainer (Certified by American Board of NLP trainer License N34441) 

✔ MBTI® Certified Consultant & Facilitator 

✔ ประสบการณ์มากกว่ากว่า 19 ปี ในการทำงานกับองค์กรชั้นนำระดับโลก และธุรกิจของตัวเอง 

✔ ประสบการณ์ 10 ปีในการทำงานด้านการพัฒนาคน การอบรม การโค้ช และการให้คำปรึกษา

image38

NLP Master Practitioner Certification Training

Approved training by the American Board of NLP

NLP Master Practitioner Certification Training

 • ประเภทบุคลิกลักษณะนิสัยที่ติดตัวคนเรามาแต่กำเนิด meta program ต่างๆ
 • QuantumLinguisticsการใช้ภาษาอย่างมีสติใช้หลักตรรกะในการแก้ปัญหาคลาย
  ความขัดแย็ง และเทคนิคการเจรจาต่อรองด้วย NLP
  เรียนเรื่อง MBTI Myers-Briggs Personality Type Instrument + ทำแบบประเมินไทพ์ ของแท้ + MBTI booklet
 • เทคนิคกำจัดความเชื่อเก่าๆที่จำกัดศักยภาพตัวเองและปิดกั้นตัวเองจากโอกาสต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต เช่น ความเชื่อที่ว่า ฉันไม่เก่งพอ ฉันไม่ดีพอ ฉันไม่ฉลาดพอ เป็นต้น
 • การคิดด้วยตรรกะ5ระดับของมนุษย์ที่ช่วยให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงในมนุษย์(logical levels)
 • ทลายความเชื่อที่จำกัดตัวเอง
 • เทคนิคการกำจัดความเจ็บปวดเรื้อรังทางด้านร่างกายและความทุกข์ทางใจจากเรื่อง
  ในอดีต
 • สร้างความเชื่อใหม่ที่ส่งเสริมความสำเร็จให้กับเรา
 • ค่านิยมสำคัญและความเชื่อต่างๆที่แตกต่างในแต่ละบุคคล
 • จัดเรียงค่านิยมและความเชื่อต่างๆให้ตรงตามเป้าหมายที่เรามีในชีวิต
 • Valueระดับต่างๆ
 • การตั้งเป้าหมายชีวิตและการวางแผนกลยุทธเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย
 • เรียนรู้เรื่องกลยุทธ์ในการทำสิ่งต่างๆในชีวิตและการเลียนแบบกลยุทธ์ของผู้ที่ประสบ
  ความสำเร็จในด้านที่เราสนใจ
 • การทำ breakthrough coaching session การโค้ชด้วย NLP ที่โค้ชมืออาชีพใช้สร้างราย ได้มหาศาลได้ด้วยการโค้ชคนเพื่อทลายข้อจำกัดและเร่งความเร็วสู่ความสุขความ สำเร็จไร้ขีดจำกัด


อำนวยการสอนโดย

🔅อาจารย์นิดา เลิศประสพสุข (โค้ชนิดา) 

✔ Professional Certified Coach (PCC, International Coach Federation) 

✔ Enneagram Coaching Trainer & Certifier (หนึ่งเดียวของไทย สำหรับหลักสูตรของ Madanes School of Enneagram Coaching) 

✔ NLP Master Coach & Certified Trainer (Certified by American Board of NLP trainer License N34441) 

✔ MBTI® Certified Consultant & Facilitator 

✔ ประสบการณ์มากกว่ากว่า 19 ปี ในการทำงานกับองค์กรชั้นนำระดับโลก และธุรกิจของตัวเอง ✔ ประสบการณ์ 10 ปีในการทำงานด้านการพัฒนาคน การอบรม การโค้ช และการให้คำปรึกษา

Contact Us

Drop us a line!

NLP LIFE MASTERY

095 413 5141