Trainings

Parenting in the 21st Century

Parenting in the 21st Century

Parenting in the 21st Century

image47

โปรแกรมสัมมนาแบบ workshop 3 วันเต็มที่คุณพ่อคุณแม่จะได้มาเรียนรู้ว่าการเลี้ยงลูกในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ให้มีความสุขและประสบความสำเร็จต้องทำอย่างไร

Ultimate Relationships

Parenting in the 21st Century

Parenting in the 21st Century

image48

สร้างความสัมพันธ์อันเป็นนิรันดร์กับตัวเอง คู่รัก ครอบครัว และคนรอบข้าง เข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริง พัฒนาอีคิว เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการตกหลุมรัก เทคนิคค้นพบรักแท้และพัฒนาความรักให้ยืนยาว

Self-development for teens

Parenting in the 21st Century

Self-development for teens

image49

โปรแกรมเสริมสร้างเด็กยุคใหม่ให้เป็นผู้นำ รู้จักเป้าหมายชีวิต ดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองออกมา มีอีคิวที่ดี สร้างความสุขความสำเร็จไร้ขีดจำกัด

Success Mindset Academy

Success Mindset Academy

Self-development for teens

image50

ทลาย 4 สิ่งที่ฉุดรั้งชีวิต สร้างความเชื่อที่เพิ่มพลังและแรงขับเคลื่อนในตัวเอง มีความสุขจากภายใน เข้าใจ เรียนรู้วงจรและสูตรแห่งความสำเร็จ ยกระดับความสุขความสำเร็จในชีวิตแบบไร้ขีดจำกัด

Leadership Mastery

Success Mindset Academy

MBTI® Personality Type

image51

ทุกคนไม่ได้เกิดมาเป็นผู้นำ ผู้นำต้องถูกสร้างขึ้นมา จงปลุกผู้นำในตัวคุณออกมา คอร์สนี้เน้นทีการสร้างภาวะผู้นำแบบยุคใหม่ ที่มีทักษะในการจูงใจ เชื่อมโยง และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น

MBTI® Personality Type

Success Mindset Academy

MBTI® Personality Type

image52

การฝึกอบรมและทำบททดสอบ MBTI® (Myers-Briggs Personality Type) แบบประเมินบุคลิกภาพที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลก เรียนรู้ที่จะเข้าใจตนเองและผู้อื่นอย่างแท้จริงด้วยการศึกษาเรื่องบุคลิกภาพทั้ง 16 ของมนุษย์ เข้าใจและเรียนรู้ที่จะเห็นข้อดีในความแตกต่างของคนแต่ละประเภท

image53

Parenting Successful & Happy Children in the 21st Century

About the Course

คอร์สเรียนพ่อแม่เลี้ยงลูกให้มีความสุขและ ประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 


คอร์สเรียนที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณและลูกเต็มเปี่ยมไป ด้วยความรัก ความสุข และความสำเร็จตลอดชีวิต


ทักษะการเลี้ยงดูปกครองลูกนั้นมิใช่ทักษะที่มีมาตั้งแต่เกิด แต่เป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้และพัฒนา การเป็นพ่อแม่ที่เยี่ยมยอด และการมีลูกๆที่มีความสุข ประสบความสำเร็จ นั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมมือ


ทุกคนสามารถเป็นพ่อแม่ที่ดีเยี่ยมได้ เพียงแค่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ การฝึกอบรม และกลยุทธที่ถูกต้อง Parenting for happy & successful children in the 21st Century คือคอร์สเรียนที่จะการันตีความสุขความสำเร็จของลูกๆคุณได้อย่างแน่นอน


ทำไมจึงต้องมาเข้าคอร์สนี้ ?


คุณทราบหรือไม่ว่างานที่ลูกๆเราจะทำในอนาคตนั้น 65% ของตำแหน่งงานนั้น ยังไม่มีในโลกทุกวันนี้ ทำให้เห็นได้ชัดว่า ทักษะและคุณสมบัติที่เคยทำให้คนสามารถประสบความสำเร็จได้ในอดีตไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป การเลี้ยงลูกแบบยุคเก่าไม่สามารถทำให้เด็กประสบความสำเร็จและมีความสุขได้ เด็กที่จะประสบความสำเร็จในวันนี้และอนาคตได้นั้นจะต้องมีทักษะที่สำคัญ 7 อย่าง และคอร์สของเราจะเติมเต็มความรู้ความเข้าใจพร้อมสอนเทคนิคและกลยุทธในการสร้างทักษะเหล่านี้ให้กับลูกๆ โดยทักษะทั้ง 7 มีดังต่อไปนี้


• การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) 


• การแก้ปัญหา (Problem solving) 


• การทำงานร่วมกันข้ามเครือข่ายและการเป็นผู้นำที่นำคนอื่นด้วยการโน้มน้าวจิตใจ (Collaboration Across Networks & Leading with Influence) 


• คิดและลงมือทำอย่างรวดเร็ว และความสามารถในการปรับตัวอย่างยืดหยุ่น (Agility & Adaptability) 


• ความคิดริเริ่ม และ การเป็นเจ้าของธุรกิจ (Initiative & Entrepreneurship) 


• การสื่อสารด้านการพูดและเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Oral & Written Communication)


• การประเมินและการวิเคราะห์ข้อมูล (Assessing & Analyzing Information) เมื่อลูกเกิดมา พ่อแม่ทุกคนไม่ได้รับคู่มือในการเลี้ยงลูกติดมาด้วย ทำให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนนั้นเริ่มต้นการเดินทางในการเลี้ยงลูกตามแบบที่ตัวเองถูกเลี้ยงมาเช่นกัน และหลายๆครั้งเราในฐานะพ่อแม่ก็มักจะผลักดันความต้องการ ความฝันและหลายๆสิ่งที่ตัวเราเองไม่ได้รับการเติมเต็มไปที่ลูกให้ลูกมาช่วยเติมเต็มความฝันให้กับเรา 


เมื่อเกิดความท้าทายหรืออุปสรรคในการเลี้ยงลูกขึ้นมา คุณพ่อคุณแม่แทบจะ 100% มักจะคิดว่าปัญหาอยู่ที่ลูก เพราะว่าพวกเราทุกคนคิดว่าเราเป็นพ่อแม่ที่ดีที่สุดแล้ว เราพยายามเฟ้นหาทุกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกของเราแล้ว และแน่นอน พวกเราส่วนใหญ่ก็เป็นคนดีที่รักลูกของเราสุดหัวใจ ที่เราผลักดันความต้องการหรือความฝันของเราไปที่ลูกไม่ใช่เพราะว่าเราไม่รักเค้า เพียงแต่เกิดขึ้นจากการที่เราขาดการตระหนักรู้ในบางเรื่องเท่านั้นเอง 


ในการเป็นพ่อเป็นแม่ที่เยี่ยมยอด ที่จะเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนที่มีความสุข มีเกราะกำบังจากอุปสรรคและความผิดหวังในชีวิต เป็นคนที่มุ่งมั่น ไม่ท้อถอย รู้เป้าหมายชีวิต และประสบความสำเร็จในชีวิต ก้าวแรกที่พ่อแม่ต้องทำคือมีสติ ซื่อสัตย์กับตัวเอง และมีความตระหนักรู้ในตัวเองก่อน คุณพ่อคุณแม่ต้องเปลี่ยนและพัฒนาตัวเองให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด ต้องขจัดความเชื่อ ค่านิยม ความต้องการที่ไม่ได้รับการเติมเต็มในชีวิตออกไป

เป็นความจริงที่ว่า เราจะยอมรับลูกของเราได้เท่าๆกับที่เรายอมรับตัวของเราเอง และเด็กทุกคนจะประพฤติปฏิบัติตัวดีเท่าๆกับที่เค้าถูกปฏิบัติด้วย


ชุดความคิด ความเชื่อและค่านิยม หรือคุณค่าที่เราให้ความสำคัญ ที่เราส่งต่อให้ลูกโดยไม่รู้ตัวนั้น อาจจะไม่ใช่ชุดความคิดที่จะสร้างเด็กที่มีความสุขความสำเร็จในยุคนี้ได้ ดังนั้นกุญแจสำคัญในการการันตีว่าเราจะเลี้ยงลูกให้เป็นคนที่มีความสุขความสำเร็จ คือการที่พ่อแม่ต้องพัฒนาตัวเองและเติมเต็มความต้องการของตัวเอง 


คอร์สพ่อแม่เลี้ยงลูกในยุคศตวรรษที่ 21 นี้จะสอนคุณพ่อคุณแม่ ให้มีทักษะการเลี้ยงดูปกครองลูกในโลกยุคใหม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา คุณพ่อคุณแม่และลูกๆทุกคนควรค่าแก่การได้เรียนรู้ทักษะเหล่านี้ เพื่อเตรียมระบบปฏิบัติการให้กับลูกๆ ไม่เพียงเพื่อที่จะอยู่รอด แต่เพื่อให้พวกเค้าเจริญเติบโตและก้าวหน้าอย่างเต็มขีดจำกัดของพวกเค้า 


พ่อแม่ที่มีความสุข จะสร้างเด็กๆที่มีความสุขความสำเร็จ 

เมื่อเราในฐานะพ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูเด็กๆ ถอดเปลือกความเชื่อเก่าๆและอีโก้ของเราทิ้ง เมื่อนั้นเราจะสามารถกลับมารู้จักตัวตนที่แท้จริงของเรา เมื่อเรามีความตระหนักรู้ เราจึงมีสติกับความคิด การพูด และการกระทำของเรา 


เมื่อเรากลับมาเชื่อมโยงกับตัวตนที่แท้จริงของเราแล้ว เมื่อนั้นเราจึงจะสามารถสร้างการเชื่อมโยงที่ดีงามกับลูกๆของเรา 


3 ขั้นตอนในการเป็นพ่อแม่ที่เยี่ยมยอด

1. ตระหนักรู้ในอดีตของตัวเอง ที่ไปที่มาทำไมเราจึงเป็นคนแบบที่เราเป็น


2. พัฒนาตัวเอง เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด


3. เรียนรู้และใช้กลยุทธการเลี้ยงดูลูกที่ถูกต้อง  


สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะได้เรียนรู้จากคอร์สเข้มข้นนี้


ใน 3 วันนี้ โค้ชนิดาจะมาถ่ายทอดความรู้จากการศึกษา

และประสบการทำงานกว่า 10 ปี อย่างหมดเปลือก

หากคุณสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้ได้เพียงแค่ 10% 

ก็สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณ ลูก และครอบครัวไปในทางที่ดีอย่างไม่น่าเชื่อ


สิ่งที่ได้จากคอร์สนี้คือ


 • 6 แกนหลักในการเลี้ยงลูกแบบยุคใหม่ ให้เป็นผู้ที่มีความสุขและประสบความสำเร็จ และมี 7 ทักษะที่จำเป็นสำหรับยุคนี้
 • เทคนิคการเชื่อมความสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงบวกอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ภาษารักประเภทต่างๆ
 • การพัฒนา EQ
 • เทคนิคการปรับทัศนคติและมุมมองที่สร้างความเชื่อที่เพิ่มพลังให้ตัวเองและลูกที่ได้ผลจริง
 • การกระตุ้นเชิงบวก และเชิงลบ วิธีการแบบไหนดีกว่ากัน
 • การเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง เข้าใจและขจัดปมความเชื่อจากอดีต ป้องกันการส่งต่อไปที่ลูก
 • การสร้างคุณค่าหรือค่านิยมสำคัญ และความเชื่อที่นำพาไปสู่ความสุขความสำเร็จในชีวิตที่ยั่งยืน 
 • เรียนรู้เรื่อง MBTI (Myers-Briggs Type) ไทพ์บุคลิกที่เกิดจากความถนัดในการมองโลกและประมวลข้อมูลที่ติดตัวเรามาตั้งแต่กำเนิด พร้อมทั้งทำแบบประเมินเพื่อหาไทพ์ของตนเอง MBTI คือเครื่องมือที่พัฒนาเรื่องของ EQ การสื่อสาร และศักยภาพ โดยเฉพาะในการเลี้ยงลูก ทำให้เราเข้าใจสไตล์การเรียนรู้ของลูกและความต้องการเฉพาะแบบของเค้า ทำให้เรารู้ว่าเราจะส่งเสริมและพัฒนาลูกอย่างไรให้ดีที่สุด 
 • ค่านิยม และ ความเชื่อ 
 • เทคนิคจิตวิทยาพัฒนาศักยภาพและความสุข (NLP) ที่ปรับใช้ในการเลี้ยงลูก เพื่อช่วยสร้างเด็กที่มองโลกในแง่ดี เข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และเทคนิคขจัดอารมณ์ความรู้สึกลบ ทั้งเศร้า โกรธ กลัว เสียใจ หงุดหงิด เครียดที่เกิดจากบุคคลอื่น สูตรการประสบความสำเร็จสูงสุดและการไปให้ถึงเป้าหมาย 
 • ปฏิวัติตัวเองเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด และเป็น role model ให้กับลูก
 • วิธีการเลี้ยงลูกแบบ พ่อแม่เป็นไลฟ์โค้ชให้ลูก (Parenting like a coach)
 • วิธีการเลี้ยงที่สร้างแรงขับเคลื่อนและแรงบันดาลใจให้กับลูกๆ
 • กับดักการได้รับการยอมรับ และจะหลุดพ้นจากมันได้อย่างไร 
 • ความยืดหยุ่นทางอารมณ์ สอนเด็กๆให้รู้จักรับรับมือกับความเครียด ความขัดแย้ง ความผิดหวัง และอารมณ์เชิงลบ เรียนรู้ความขยันหมั่นเพียรอุตสาหะอดทน
 • วิธีใช้คำชม การขอบคุณ และรางวัลอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การท่อง incantation และการสร้างแรงขับเคลื่อนด้วยตัวเอง
 • การสร้างแรงกระตุ้น และการควบคุมด้วยวินัย แตกต่างกันอย่างไร
 • กับดักการถูกยอมรับ และจะหลุดพ้นจากมันได้อย่างไร 
 • ความยืดหยุ่นทางอารมณ์ สอนเด็กๆให้รู้จักรับรับมือกับความเครียด ความขัดแย้ง ความผิดหวัง และอารมณ์เชิงลบ เรียนรู้ความขยันหมั่นเพียรอุตสาหะอดทน
 • วิธีใช้คำชม การขอบคุณ และรางวัลอย่างมีประสิทธิภาพ


“กลยุทธ์การเลี้ยงลูกและระบบการศึกษาแบบในอดีต อาจจะเคยช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในอดีตได้ แต่ไม่สามารถช่วยให้ลูกหลานยุคนี้ประสบความสำเร็จในโลกปัจจุบันและอนาคตได้อีกต่อไป การศึกษาไม่สามารถรับประกันความสุขความสำเร็จให้กับด็กๆได้ เราในฐานะพ่อแม่ต้องเป็นผู้รับหน้าที่นั้น”           -โค้ชนิดา


คอร์สรอบต่อไป:

สอบถามเพิ่มเติม

(รวมการทำแบบประเมิน MBTI® ของแท้ พร้อมคู่มือ Introductory to Myers-Briggs Type)


รอบต่อไป สอบถามเพิ่มเติม 095-413-5141 หรือ Line: @nlplifemastery

(ราคานี้รวมการทำบททดสอบ MBTI ของแท้จากบริษัทแม่ที่อเมริกา พร้อมคู่มือ Introductory to Myers-Briggs Type พร้อม code เข้า website MBTI เพื่อศึกษาเพิ่มเติม)  
Testimonials

Stephanie Oukeo - LPGA, U.S. Kids Golf Certified Coach

"เป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากที่ได้เรียนคอร์ส Parenting กับโค้ชนิดา ได้เรียนรู้ทั้งเรื่องของ NLP, Myers-Briggs ไทพ์บุคลิกที่แตกต่างกันของคนและทักษะการ coaching สำหรับพ่อแม่ เพื่อสร้างเด็กที่พัฒนาในยุคศตวรรษนี้ รู้สึกขอบคุณมากๆและดีใจที่ได้มาร่วมคอร์สนี้ ได้รับความรู้อย่างมากจากโค้ชนิดา คอร์สนี้ได้ช่วยยืนยันเป้าหมายชีวิตให้กับสเตฟ ในฐานะโค้ชกอล์ฟที่สอนเด็กๆ สเตฟจะเดินหน้าต่อไปในการช่วยให้พ่อแม่ได้เข้าใจลูกๆมากยิ่งขึ้น ตื่นเต้นมากๆและพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ที่ได้เรียนมาในคอร์สนี้ให้กับทุกๆคนค่ะ"


"What a great experience to have learn and successfully completed the “Parenting Happy & Successful Children in the 21st century” course by Coach Nida. I have learn so much from NLP, Myers-Briggs Personality Type Instrument, Coaching skills for parents to create outstanding and thriving  children in this century. I am grateful and glad to have participated and gain so much knowledge from Coach Nida. This course has helped me to confirm my purpose and go forward in wanting to help parents understand their kids. It was so much fun!! So happy to have met all the the parents and future parents and for sharing their stories. I am so excited and  can’t wait to share my knowledge with everyone. Thank you again Coach Nida for this course."

image54

Worldclass training & coaching

image55
image56
image57
image58
image59
image60
image61

Teen Empowerment

Self-Development Program for teens 8-19 years of age

ผู้ปกครองจำนวนมากมายพบว่า การเลี้ยงลูกในยุคนี้ไม่ใช่เรื่อยง่าย ทั้งจากการแข่งขันและรูปแบบของสังคมและการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป เด็กๆทุกคนต้องเผชิญกับความท้าทายในชีวิตหลายๆอย่าง ทั้งการเรียนที่โรงเรียน ความคาดหวังจากครู พ่อแม่และคนรอบด้าน ความท้าทายเรื่องของเพื่อนและการพัฒนาทักษะทางด้านสังคม พฤติกรรมและทัศนคติมุมมองต่อชีวิต บางครั้งเด็กๆก็มีปัญหาไม่เข้าใจกันกับพี่น้อง สมาชิกครอบครัว หรือบ่อยครั้งก็คือกับพ่อแม่นั่นเอง 


สิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการสำหรับลูกของตัวเอง คือ ความสุข ความสำเร็จ และความมั่นใจในตัวเอง หากเด็กๆเป็นเด็กที่มีความสุข มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี เป็นคนกล้าหาญและมั่นใจในตัวเอง ไม่กลัวที่จะลองอะไรใหม่ๆ ไม่กลัวการล้มเหลว มีความพยายามและกล้าเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆในชีวิต รู้คุณค่าในตัวเอง มีทักษะสังคมที่ดี เข้ากับคนง่าย มีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว เพื่อน และคนรอบข้าง ยอมรับและเข้าใจคนอื่นที่แตกต่าง มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีน้ำใจไมตรี รักษ์โลกและชอบช่วยเหลือสังคม ในชีวิตนี้ ก็คงไม่มีอะไรที่เราจะต้องการสำหรับลูกของเราอีกแล้ว เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นแก่นที่มั่นคงให้กับชีวิตเด็กๆได้โตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตแบบไร้ขีดจำกัด 


ช่วงพัฒนาการของมนุษย์จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่


0-7 ปี เรียกว่า ช่วง imprint คือช่วงการประทับ หมายถึงการประทับคุณค่านิยม ความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อผู้คนและโลกใบนี้ มุมมอง ทัศนคติ ต่อสิ่งต่างๆ

7-14 ปี เรียกว่า ช่วง modeling คือช่วงของการทำตามแบบอย่าง ช่วงนี้เด็กและวัยรุ่น จะทำตามบุคคลแบบอย่างที่เค้าเห็นในครอบครัว สังคม สื่อ โรงเรียน และอื่นๆ

14-21 ปี เรียกว่า ช่วง socializing คือช่วงที่เด็กวัยรุ่นจะแยกตัวจากพ่อแม่ เค้าค้นพบแล้วว่า ตัวเค้าเป็นปัจเจกบุคคลที่มีตัวตนแยกจากครอบครัว พวกเค้าจะค้นหาความเป็นตัวของตัวเอง และมีปฏิสัมพันธ์กับคนนอกครอบครัวมากขึ้น 


จะเห็นได้ว่าคอร์สของ NLP LIFE MASTERY นั้นครอบคลุมกลุ่มสองช่วงวัยคือ modeling และ socializing ซึ่งเป็นช่วงหน้าต่างแห่งโอกาสที่ดีที่เด็กๆจะได้มาเรียนรู้คุณค่านิยมที่สำคัญของผู้ที่มีความสุข และประสบความสำเร็จ เป็นผู้ที่มีความสุขจากภายใน เป็นผู้ที่เข้าใจทั้งตนเองและผู้อื่นอย่างแท้จริง 


ความมั่นคงทางจิตใจ ความวิริยะอุตสาหะ การรู้เป้าหมายชีวิต และไม่ท้อถอยง่ายๆ มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) นั้นเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของผู้ที่มีความสุขความสำเร็จในชีวิต และ คุณทราบหรือไม่ว่างานที่ลูกๆเราจะทำในอนาคตนั้น 65% ของตำแหน่งงานนั้น ยังไม่มีในโลกทุกวันนี้ ทำให้เห็นได้ชัดว่า ทักษะและคุณสมบัติที่เคยทำให้คนสามารถประสบความสำเร็จได้ในอดีตไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป การเลี้ยงลูกแบบยุคเก่าไม่สามารถทำให้เด็กประสบความสำเร็จและมีความสุขได้ เด็กที่จะประสบความสำเร็จในวันนี้และอนาคตได้นั้นจะต้องมีทักษะที่สำคัญ 7 อย่าง และคอร์สของเราจะมี project ให้เด็กๆทำเพื่อที่จะเรียนรู้ทักษะเหล่านี้ในคอร์สเรียนด้วย


โดยทักษะทั้ง 7 มีดังต่อไปนี้


• การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) 


• การแก้ปัญหา (Problem solving) 


• การทำงานร่วมกันข้ามเครือข่ายและการเป็นผู้นำที่นำคนอื่นด้วยการโน้มน้าวจิตใจ (Collaboration Across Networks & Leading with Influence) 


• คิดและลงมือทำอย่างรวดเร็ว และความสามารถในการปรับตัวอย่างยืดหยุ่น (Agility & Adaptability) 


• ความคิดริเริ่ม และ การเป็นเจ้าของธุรกิจ (Initiative & Entrepreneurship) 


• การสื่อสารด้านการพูดและเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Oral & Written Communication)


• การประเมินและการวิเคราะห์ข้อมูล (Assessing & Analyzing Information) 


คอร์ส FUTURE LEADERS OF THE WORLD เหมาะสำหรับเด็กๆทุกคน ไม่ว่าเด็กวัยรุ่นและช่วง pre-teen ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยรุ่น ไม่ว่าลูกของคุณจะเป็นเด็กที่มีความสุขมาก สุขบ้างทุกข์บ้าง หรือกำลังพบเจอปัญหาและอุปสรรคชีวิตในด้านต่างๆ ไม่ว่าตอนนี้เด็กๆจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเก่งและประสบความสำเร็จอยู่แล้ว หรือรู้สึกตัวเองยังไม่เก่งพอ ขาดความมั่นใจ เด็กๆทุกคนจะได้มาเรียนรู้ว่า คนทุกคนมีศักยภาพมหาศาลในตัวเราเองที่ซ่อนอยู่ และเราไม่เคยรู้มาก่อน 


เด็กๆจะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆที่จะทำให้: 

-ค้นหาเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงของตนเอง หาแรงบันดาลใจ ค้นพบอาชีพที่อยากทำ และสายการเรียนที่เหมาะกับตัวเอง

-เอาชนะความกลัวและข้อจำกัดต่างๆที่ฉุดรั้งชีวิตไม่ให้ก้าวเดินไปข้างหน้า เช่น การกลัวการล้มเหลว และผิดพลาด ความเชื่อว่าตัวเองไม่เก่งพอหรือไม่ดีพอที่จะประสบความสำเร็จ

-ค้นพบศักยภาพที่มีในตัวเอง

-ค้นหาความชอบความถนัดของตนเอง และอาชีพที่เหมาะ

-บรรลุเป้าหมายของตนเองอย่างเยี่ยมยอด

-เรียนรู้เทคนิคพัฒนาการการเรียน พัฒนาสมาธิ และความจำอย่างวัดผลได้

-พัฒนาความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ครอบครัว เพื่อน

-พัฒนาอีคิว (ความสามารถทางอารมณ์) เป็นผู้ที่มีความสุขจากภายใน

-พัฒนาทักษะการสื่อสารที่นำไปสู่ความสุขความสำเร็จในชีวิต

-สร้างความมั่นใจ ความแน่วแน่ กล้าแสดงความคิดเห็นของตัวเอง วิธีหลุดจากกับดักของการอยากได้รับการยอมรับ

-เทคนิครับมือกับความท้าทายในช่วงของการเป็นวัยรุ่น

-ขจัดความเศร้า โกรธ หรืออารมณ์ลบต่างๆจากในอดีต เพื่อปัจจุบันและอนาคตที่โดดเด่น

-รู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่นอย่างแท้จริง เข้าใจเรื่องของความเชื่อ และทัศนคติของคนที่แตกต่างกัน

-มีความสุขและความสำเร็จที่ไร้ขีดจำกัด

-สร้างและพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ที่จะประสบความสำเร็จและมีความสุขในโลกปัจจุบันและอนาคต

-สร้าง ออกแบบชีวิตและอนาคตแบบที่ใฝ่ฝันเอาไว้ ผ่านการทำ Vision Board


พร้อมเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม เช่น การเต้น การประดิษฐ์ ศิลปะ และเกมส์Learn More

English

รอบต่อไป สอบถามเพิ่มเติม


Thai

รอบต่อไป สอบถามเพิ่มเติม


image62

Passion & Life Purpose Discovery

Passion & Life Purpose Discovery

“ค้นหา Passion เป้าหมายชีวิตและงานที่ได้ใช้พรสวรรค์ของตัวเอง”


✅ ค้นหางานที่ใช่ ธุรกิจที่เหมาะกับคุณ ที่จะทำให้คุณตื่นขึ้นมาพร้อมกับแรงบันดาลใจที่จะทำ
✅ จุดประกายไฟในตัวเองอีกครั้ง
✅ ค้นพบเป้าหมายชีวิต ว่าจริงๆแล้วคุณเกิดมาบนโลกใบนี้เพื่อทำอะไร
✅ ค้นพบจุดแข็งจากไทพ์บุคลิกภาพทางจิตวิทยาและความชอบความสนใจของตัวเอง เพื่อต่อยอดไปเป็นสิ่งที่รักจะทำ
✅ รื้อฟื้นความฝัน สิ่งที่เรารักจะทำแต่ได้ลืมมันไปแล้ว
✅ เรียนรู้เกี่ยวกับไทพ์บุคลิกภาพของตนเอง จุดแข็งและจุดบอด และไทพ์บุคลิกภาพของเราเหมาะที่จะทำอาชีพอะไร
✅ เรียนรู้เทคนิคทลายความเชื่อผิดๆที่ไม่จริงเกี่ยวกับตัวเอง ขยายขอบเขตความเป็นไปได้ในชีวิต การงาน และธุรกิจ

คุณกำลังทนอยู่กับงานหรือธุรกิจที่รู้สึกไม่ได้รักอยู่หรือเปล่า
คนจำนวนมากก็เป็นแบบนั้นเช่นกัน
รู้สึกสับสน ไม่รู้ว่าสิ่งที่ชอบคืออะไร
สิ่งที่คิดว่าชอบก็กลายเป็นไม่ใช่

ทุกๆวันตื่นนอนไปทำงาน
เมื่อขับรถถึงตึกที่ทำงาน 
รู้สึกไม่อยากลงจากรถ
ไม่อยากไปทำงาน
มีชีวิตที่วนเวียนอยู่แบบนี้

การทนอยู่กับงานที่เราไม่ได้รักมันกระทบชีวิตทุกด้าน
ทำให้เราอารมณ์เสีย 
ความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวก็แย่ลง
สุขภาพกายสุขภาพจิตแย่ ความสุขหายไป
ความมั่นใจในตัวเองลดลง

เหตุผลที่คนจำนวนมากต้องเป็นเช่นนี้
เพราะว่ายังไม่ได้ค้นหา passion และเป้าหมายชีวิตของตัวเอง
เพราะว่าคุณกำลังทำสิ่งที่ไม่ได้ใช้จุดแข็งของตัวเอง
และไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณรักที่จะทำ

แต่เมื่อได้เจอกับงานที่ใช่ 
เราจะได้ใช้พรสวรรค์และจุดแข็งในตัวเอง
ส่งผลให้ชีวิตทุกด้านพัฒนาไปในทางที่ดีและมีความสุข
ทุกเช้าตื่นนอนด้วยความสดชื่น
ตื่นเต้นมีพลังกับงานในแต่ละวัน 
งานไม่เหมือนงานเพราะเราสุขใจที่ได้ทำในทุกวินาที

คนรอบตัวเราก็พลอยมีความสุขไปด้วย 
ความสัมพันธ์ สุขภาพ การเงิน
ทุกมิติของชีวิตพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

มาไขความลับ passion และเป้าหมายชีวิตของคุณ
ว่าจริงๆแล้วคุณเกิดมาบนโลกใบนี้เพื่อทำอะไรกันแน่
อาชีพหรือธุรกิจอะไรที่จะทำให้คุณได้ใช้จุดแข็ง
ที่เป็นธรรมชาติสำหรับไทพ์บุคลิกภาพและความสนใจเฉพาะของคุณ 

อะไรคือสิ่งที่จะทำให้คุณมีความสุขที่ได้ตื่นนอนขึ้นมาทำทุกๆวัน
สิ่งที่คุณทำด้วยใจรัก มีความสุขสุดๆที่ได้ทำ
สิ่งที่สร้างพลังให้คุณโดยที่ไม่ต้องพยายาม

สัมมนา “ค้นหา Passion เป้าหมายชีวิตและอาชีพที่ได้ใช้พรสวรรค์ของตัวเอง” 

✅ ค้นหางานที่ใช่ ธุรกิจที่เหมาะกับคุณ ที่จะทำให้คุณตื่นขึ้นมาพร้อมกับแรงบันดาลใจที่จะทำ
✅ จุดประกายไฟในตัวเองอีกครั้ง
✅ ค้นพบเป้าหมายชีวิต ว่าจริงๆแล้วคุณเกิดมาบนโลกใบนี้เพื่อทำอะไร
✅ ค้นพบจุดแข็งจากไทพ์บุคลิกภาพทางจิตวิทยาและความชอบความสนใจของตัวเอง เพื่อต่อยอดไปเป็นสิ่งที่รักจะทำ
✅ รื้อฟื้นความฝัน สิ่งที่เรารักจะทำแต่ได้ลืมมันไปแล้ว
✅ เรียนรู้เกี่ยวกับไทพ์บุคลิกภาพของตนเอง จุดแข็งและจุดบอด และไทพ์บุคลิกภาพของเราเหมาะที่จะทำอาชีพอะไร
✅ เรียนรู้เทคนิคทลายความเชื่อผิดๆที่ไม่จริงเกี่ยวกับตัวเอง ขยายขอบเขตความเป็นไปได้ในชีวิต การงาน และธุรกิจ

พิเศษ ค้นหา passion แม่นยำยิ่งขึ้น
✅ ทำแบบประเมินระดับโลก MBTI® เพื่อหาไทพ์บุคลิกภาพ ค้นพบความถนัดและจุดแข็งของตนเอง
✅ + แบบประเมิน STRONG® เพื่อหาความสนใจและ passion
✅ ได้รับผลรายงาน report สองแบบ ทั้ง MBTI® Career Report และ Strong Interest Inventory Profile and Interpretive Report รวม 24 หน้าเป็นภาษาอังกฤษ
(โค้ชจะสอนวิธีการอ่านผลแบบง่ายๆ ไม่ต้องกังวลเรื่องรายงานเป็นภาษาอังกฤษค่ะ)
+ แบบประเมินทั้ง 2 เป็นแบบประเมินของแท้ระดับโลกจากบริษัท MBTI® ซึ่งบริษัทแม่อยู่ที่อเมริกา และมีงานวิจัยรองรับยาวนานถึง 80 ปี

สอนโดย โค้ชนิดา Professional Certified Coach , MBTI® Certified Consultant และ Strong® Certified Practitioner

ค้นหา passion และเป้าหมายชีวิตของคุณตั้งแต่วันนี้ 
เลิกเสียเวลากับงานที่ไม่ใช่อีกต่อไป
ตื่นมาพร้อมความสุขในทุกๆวัน
ทำสิ่งที่รักด้วยพลังที่เต็มเปี่ยม

ลงทะเบียน/สอบถามเพิ่มเติม 
Line: @nlplifemastery 
คลิกกดแอ็ดไลน์: bit.ly/Linemastery
tel. 095-413-5141

Learn More

English

รอบต่อไป สอบถามเพิ่มเติม


Thai

รอบต่อไป สอบถามเพิ่มเติม


image63

Success & Happiness Mastery

Additional Information

"ถ้าอีก 5 ปีต่อจากนี้คุณยังไม่เปลี่ยน ชีวิตจะเป็นเช่นไร?”


คุณเคยคิดตั้งคำถามแบบนี้กับตัวเองบ้างหรือไม่ ถ้าหากคุณยังไม่ได้มีชีวิตในแบบที่คุณต้องการในวันนี้ อีก 5 ปีจะต่างจากวันนี้ยังไง มาไขความจริงเกี่ยวกับการออกแบบชีวิตในแบบที่คุณต้องการ ความสุขความสำเร็จในชีวิตไม่ได้ยากอย่างที่คิด มันเกิดจากทักษะและความสามารถแค่ 20% แต่ 80% เกิดจากจิตวิทยาหรือวิธีการคิดของเรา "ฉันจะมีความสุขได้อย่างไร” เป็นคำถามที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในยุคนี้ เราได้ยินคำถามนี้จากลูกค้าที่โค้ชกับเราเยอะมาก ความสุขคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต ถ้าคนเรามีความสุขกับตัวเอง กับสุขภาพ ชีวิตคู่ ครอบครัว เพื่อนฝูง อาชีพและการเงิน ก็คงไม่มีอะไรที่เราจะอยากได้อีกแล้วในชีวิต


แต่ในสังคมส่วนใหญ่ไม่เป็นเช่นนั้น คนมากกว่า 90% มีชีวิตแบบเรื่อยๆ แบบฉันโอเค พอทน รับได้ คนส่วนใหญ่ไม่ได้มีความสุข หรือมีความสุขไม่มากเท่าที่อยากมี การที่เราจะมีความสุขอย่างแท้จริง เราต้องควบคุมชีวิตตัวเอง เพิ่มความมั่นใจให้ตัวเอง พัฒนาวิถีชีวิตและทำตามความฝันของเรา

คนจำนวนเยอะมากตั้งใจและพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ชีวิตที่ไร้ความสุข ด้วยทักษะที่มีอยู่ แต่จะสังเกตเห็นได้ว่า ชีวิตไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เนื่องจากทักษะที่มีคือทักษะชุดเดิม ที่ทำให้คนเราต้องมายืนอยู่ในจุดนี้ตั้งแรกแรก เมื่อความพยายามหลายต่อหลายครั้งไม่สัมฤทธิ์ผล ทำให้คนเราเกิดความย่อท้อ ล้มเลิก และลดความคาดหวังของตัวเองลงมาเรื่อยๆ ทั้งในด้านความสัมพันธ์ การงาน และชีวิต และเริ่มที่จะใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุข และไม่เติมเต็ม และคิดว่าเราเปลี่ยนแปลงอะไรชีวิตตัวเองไม่ได้


ซึ่งนั่นไม่ใช่ความจริง ! 


หากคุณกำลังคิดว่า การมีไลฟ์โค้ช เหมาะสำหรับคุณหรือไม่ ให้ถามคำถามสามข้อนี้กับตัวเอง:


“อีก 5 ปีต่อจากนี้ ฉันจะเป็นใคร เป็นคนแบบไหน ถ้าฉันไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองวันนี้?”


“อีก 5 ปีต่อจากนี้ ฉันจะเป็นใคร เป็นคนแบบไหน ถ้าหากฉันตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้ หาโค้ช แล้วก็ลงมือเลย?”


“ฉันพร้อมที่จะปล่อยความกลัวของตัวเองและเติบโตไปเป็นคนที่ฉันรู้ว่าฉันเป็นได้หรือไม่?”


คอร์สนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการ...


• ยกระดับชีวิตตัวเองในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว ความรัก การเงิน การงาน เป้าหมายชีวิต และการพัฒนาตนเอง

• ขจัดความทุกข์จากในอดีตที่ฉุดรั้งชีวิตและจำกัดโอกาสต่างๆ

• ปรับทัศนคติมุมมองต่อโลก คนอื่น และตนเอง

• เปลี่ยนการคิดลบเป็นคิดบวกได้จากภายในอย่างได้ผล

• ค้นหาเป้าหมายชีวิต และสร้างวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตให้ตนเอง

• เอาชนะอุปสรรคต่างๆและไปให้ถึงเป้าหมาย

• มีความสุขกับการเดินทางของชีวิตในแต่ละวัน

• ออกแบบชีวิตและมีชีวิตให้ได้ตามที่ฝัน

• สร้างความสุขความสำเร็จเพิ่มให้กับชีวิต

• พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว คนรัก และคนรอบตัวLearn More

ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านคอร์สเรียนได้ที่ Line@

image64

Ultimate Relationships

Additional Information

คลาสนี้เหมาะกับ

• ผู้ที่กำลังจะแต่งงานและเริ่มต้นชีวิตคู่

• ผู้ที่มีความรักและต้องการสร้างชีวิตคู่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักอย่างยั่งยืน

• ผู้ที่มีปัญหาด้านความรัก และความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง 

• คนโสดที่ต้องการดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิต เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันยืนยาวและมั่นคง

• ผู้ที่ต้องการพัฒนาความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อน เจ้านาย เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า 

• คนโสดที่มีความสุขกับชีวิตโสดอยู่แล้ว และต้องการพัฒนาความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวและคนรอบข้าง และเพิ่มความรักความนับถือให้กับตัวเอง


ปัญหาอันดับต้นๆของคนยุคนี้ คือเรื่องการดึงดูดคนดีๆที่เหมาะกับเราเข้ามาในชีวิต และการดูแลรักษาให้ความรักยั่งยืนและเต็มเปี่ยมไปด้วยความเข้าอกเข้าใจ บางคนสงสัยว่า ทำไมเราถึงดึงดูดแต่คนที่ไปกันไม่รอดเข้ามาในชีวิต บางคนสงสัยว่า ทำไมความรักมันเป็นเรื่องยากจังเลย หรือบางคนอาจจะทำใจยอมรับไปแล้วว่า ความรักก็ได้แค่นี้แหละ และเชื่อไปแล้วว่าความรักดีๆแบบในหนังที่จบแบบ happy ending นั้นคงจะไม่มีจริงบนโลกใบนี้ มาไขความจริงสู่การมีความรักที่ดีเยี่ยมและยืนยาว นั้นทำได้ไม่ยาก โดยต้องเริ่มต้นที่เข้าใจตัวเองอย่างถ่องแท้ก่อน สิ่งที่จะเรียนรู้ได้จากคลาสนี้จะให้ชีวิตใหม่กับคุณอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน คุณจะมีชีวิตรัก และความสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่เยี่ยมยอด 


• ความสำคัญของการมีความสัมพันธ์ที่ดี และผล กระทบของความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพและชีวิต

• พื้นฐานสำคัญของ NLP ในการเข้าใจโลก เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้ง

• ความต้องการพื้นฐานทั้ง 6 ของมนุษย์ สำคัญอย่างไรในความสัมพันธ์

• เรียนรู้เรื่องกฏแห่งแรงดึงดูด 

• เข้าใจตัวเองอย่างแท้จริง

• เข้าใจกระบวนการตกหลุมรัก เรียนรู้ว่า ทำไมเราจึงตกหลุมรักคนบางคน และทำอย่างไรให้ตกหลุมรักให้ถูกคน 

• คุณค่าสำคัญและความเชื่อ คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในความสัมพันธ์

• ภาษารักที่จะทำให้ความรักยืนยาว และการเติม love tank ของกันและกัน

• เรียนรู้กระบวนการที่ทำให้ความรักเสื่อมถอยและหมดรักในความสัมพันธ์ และป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดขึ้น ความขัดแย้ง 2 ประเภทในชีวิตคู่ และปัจจัยที่ทำให้ชีวิตคู่ประสบความสำเร็จ

• เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทบุคลิกภาพแบบ MBTI ทั้ง 16 ประเภท และนภลักษณ์ทั้ง 9 ประเภท เพื่อที่จะเข้าใจตนเอง คู่รัก สมาชิกครอบครัว และคนรอบข้าง นำไปสู่การสร้างความรักความสัมพันธ์ที่ดีงามและยั่งยืน

• เข้าใจเรื่องของพลังเฟมมินีน และพลังแมสคิวลิน (พลังความอ่อนโยน และพลังความแข็งแกร่ง) ที่มีอยู่ในตัวเราทุกคน เข้าใจตนเองและคู่รัก และการปรับใช้พลังทั้งสองด้านอย่างไรให้เหมาะสมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี


ปัจจัยที่สำคัญคือ จิตวิทยาการเข้าใจตนเองและผู้อื่นอย่างแท้จริง ไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรการศึกษา ทำให้คนในสังคม ไม่ได้เรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการดำรงชีวิต ทำให้คนเราไปเลือกแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆอย่างผิดวิธี คนทั่วไปส่วนใหญ่เข้าใจว่าคนเราต่างกัน แต่เป็นความเข้าใจแค่ในระดับผิวเผิน คอร์สนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจความแตกต่างทางความคิดของมนุษย์ ที่เกิดจาก psychological type หรือประเภทบุคลิกลักษณะของคนที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด เมื่อเราเกิดความเข้าใจทั้งในตนเอง คู่ของเรา พ่อแม่เรา ลูกเรา และผู้อื่น จะทำให้เราไม่ตัดสินและไม่โกรธกับสิ่งที่คนอื่นคิด หรือกระทำ และกลับมามองเห็นความแตกต่างเป็นเรื่องที่ดีอีกด้วย


ปัจจัยที่สอง คือ ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทั้งเทคโนโลยี สื่อ และโซเชียลมีเดียที่สร้างค่านิยม และความคาดหวังแบบผิดๆให้คนเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน คอร์สนี้จะมาสอนถึงคุณลักษณะที่พึงระวัง และคุณลักษณะที่ควรมองหาในคนที่เราต้องการคบหาหรือแวดล้อมตัวเอง 


และปัจจัยที่สามที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์ คือการไม่เข้าใจผู้อื่น ผลวิจัยบอกว่า Empathy หรือความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดในยุคนี้ โดยลดลง 40% ในกลุ่มนักศึกษาตั้งแต่ปี 2000  โดยมาจากหลายปัจจัยทั้งความเชื่อและทัศนะคติของคนในสังคม วิธีการเลี้ยงดูของพ่อแม่ การนำเสนอข่าวและผลิตรายการเรียลลิตี้ของสื่อต่างๆ อิทธิพลของเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดีย เมื่อการเข้าอกเข้าใจผู้อื่นลดน้อยลง คนส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญกับตนเองมากกว่าผู้อื่น เมื่อมาอยู่ในความสัมพันธ์จึงต่างคนต่างนึกถึงแต่สิ่งที่ตนเองอยากได้ อยากจะให้เป็น โดยไม่เข้าใจสิ่งที่ผู้อื่นต้องการอย่างแท้จริง ความเข้าใจที่เราจะมาเรียนรู้ในหลักสูตรนี้ ไม่ใช่ความเข้าใจแบบทั่วๆไป แต่เป็นความเข้าใจตนเองและผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง โดยย้อนกลับไปดูที่ไปที่มาว่าเรามาเป็นคนแบบที่เราเป็นในทุกวันนี้ได้อย่างไร


Learn More

ติดต่อทาง Line@ เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์ส

image65

Visual Thinking, Flipcharts & Designing Workshops

Coming Soon...

Part I: Morning (Day 1)

Business Drawing and Building a Visual Vocabulary


We always start with the basics: Learn how to draw, and give people confidence and belief that they CAN actually draw. We teach people on how to transform business communication into visual communication (business drawing) and how to build up a visual library.

— Visual Hierarchy and Visual Articulation

— Basic shapes and shadows

— Headers, connection elements, and containers

— Frames and connectors

— People, facial expressions, interaction, and networks

— Basic icons, and making combination into visual story

— Visual Vocabulary

— Individual visual exercise


Part II: Afternoon (Day 1)

Visual Storytelling within Business settings


In the afternoon, we will switch from a small booklet to bigger sheets of paper and work out a visual story using a metaphor. We work in small groups where we do some exercises to play around with metaphors and iterate towards a visual design that can be used to communicate your messages with. This could be a message (or case) we think of beforehand ourselves, or it could be your organization vision or teach which we can use as a visual playground:

— Warming up

— Metaphors and visual lay-out

— Empathise and define your (business) case

— Card mapping (visual brainstorm)

— Making the global sketch (presentation/activity template)

— Test and present the first global sketch

— Making the final piece and final presentation


Part III: Morning (Day 2)

— Drawing more human actions, postures, emotions, and symbols

— Visual Collaboration techniques (Purpose finding, Vision Boards, etc.)

— Designing workshops


Part IV: Afternoon (Day 2)

— Typography

— Paper Crafts & Handmade Cards

— Creating your own Vision Board

สอบถาม / ลงทะเบียน

คอร์สนี้มีอุปกรณ์ให้ดังนี้

 • ชุด Marker แบรนด์สุดพิเศษที่หาไม่ได้ในไทย Neuland 
 • สมุด 
 • หนังสือ Visual Thinking (เวอร์ชั่นภาษาไทย) โดย Willemien Brand 


*รับจำนวนจำกัด เพื่อคุณภาพในการเรียนการสอน


ลงทะเบียนได้ที่ปุ่ม REGISTER HERE ด้านล่างนี้ค่ะ


สอบถามเพิ่มเติม 095-413-5141 หรือ Line: @nlplifemastery 

Welcome

There's much to see here. So, take your time, look around, and learn all there is to know about us. We hope you enjoy our site and take a moment to drop us a line.